• زنان دوغ آباد در حال پیله روی

  • آقایان مرادی و مصباحی دوتن از اعضای فعال شورای اسلامی

  • پیله کرم ابریشم

  • برداشت پیله از میان بوته های چرخه

  • نوغان داری در دوغ آباد

  • پیله های ابریشم در میان چوتوهای توت

آخرین مطالب سایت