• برداشت پسته از دشت خالصه دوغ آباد

  • دوغ آباد ، مرکز تولید ابریشم مه ولات

  • زعفران ، طلای سرخ دوغ آباد مه ولات

  • شهدای گرانقدر دوغ آباد

  • یخدان فلاح ، تنها یخدان تاریخی شهرستان مه ولات

  • کوه اسفره ( سبیره ) دوغ آباد

آخرین مطالب سایت