کرم ابریشم

نوغان داری صنعت در حال فراموشی

در روزگاران نه چندان دور دوغ آباد مرکز اصلی تولید ابریشم در شهرستان مه ولات بود و در خانه ی هر دوغ آبادی حداقل یک جعبه کرم ابریشم در حال پرورش بود اما در حال حاضر در کل دوغ آباد فقط 70 جعبه کرم ابریشم در حال پرورش است.متاسفانه دو عامل اصلی باعث نابودی تدریجی صنعت نوغان داری در دوغ ... ادامه مطلب »