فرهنگ لغت محلی

گویش روستای دوغ آبادی

گویش روستای دوغ آبادی – تاریخی که از قرون گذشته نسل به نسل در جریان گذرزمان به صورت رفتارهای گوناگون در افراد آن تجلی می یابد ، گاهی چنان دستخوش تغییر می شود که از آن فقط یک نماد باقی می ماند . هر رفتار ساده ای که از شخصی در اجتماع سر می زند ناشی از انعکاس یک فرهنگ ... ادامه مطلب »

حرف الف

حرف الف ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ او ov آب ۲ او زیپو ov zipov غذای کم چرب یا چایی کم رنگ ۳ اَستقو astegho استخوان ۴ اوسنه ovsanah افسانه ۵ الا حیده عمدی ۶ akhkok چغاله بادام ۷ اشتوکی ishtovki با عجله عجله داشتن برای انجام کاری ۸ اینه inah این ۹ اتش> atash آتش اشکاف ... ادامه مطلب »