فرهنگ لغت روستا

حرف ه ی

حرف ه ی ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ هم زولف hamzulf باجناق ۲ همالگی hamalgi الان ۳ هو hav حرارت ۴ هک hok حرف تعجب ۵ هو hov های ۶ هونه hovnah اشاره بدور ۷ همالا hamala الان ۸ هنه haneh جواب بده ۹ هرهر her her صدای خنده ۱۰ هش hosh برای ایستادن الاغ ۱۱ یاه ... ادامه مطلب »

حرف ن و

حرف ن و ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ ورجیکیه varjikkiah پریدن ۲ ورچوپه varchoppah برعکس ۳ وکوی vakoy چپه کردن ظرف ۴ ورخوی varkhoy عصبانی ۵ واخچروندن vakhcherondan فشردن لباس برای آبکشی ۶ وخه vakhe پاشو ۷ ورزمی var zemi بر زمین ۸ ورهم ملیه varham maliyah ناراحت بودن ۹ ورقلمبیه var gholombiah آماس کرده ۱۰ وخت ... ادامه مطلب »

حرف ل

حرف ل ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ لفچ lafch لب ۲ لوکه lukkah جمع شدن ۳ لحشور lahshor کثیف ۴ لت و پت letto pet لباس کهنه ۵ لی لی lili کوچک ۶ لف لف laflaf حرف زیادی ۷ لوک luk زخم ۸ لو lav لب ۹ لر ler آب دهان ۱۰ لچ lach خیس ۱۱ لت ... ادامه مطلب »

حرف ک گ

حرف ک گ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ کوی koy جمع کردن ۲ کلپسه kelpasa مارمولک ۳ کله kalah باغچه ۴ گل gal لاستیک ۵ گرماس germas ترکیب ماست و شیر ۶ گوربه gurba گربه ۷ کوخ kukh کرم ۸ کوف kuf جغد ۹ گیله gila گلایه ، شکایت ۱۰ کال kal محل جاری شدن سیل ۱۱ ... ادامه مطلب »

حرف ف

حرف ف ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ فرت ferat کارگاه پارچه بافی ۲ فوکول fokul زلف ۳ فرفرک ferforok فرفره ۴ فرز ferz زرنگ ، تیز ۵ فطیر fetir تفتان ،نوعی نان محلی ۶ فیشوک fishshok کسی که بینی اش گرفته ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ... ادامه مطلب »

حرف ف ق

حرف ف ق ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ قاق ghagh خشک ، برشته ۲ قلبر ghelber وسیله پاک کردن گندم ۳ قللو ghollov چیزی مثل کتری سیاه ۴ قنر ghonar بزرگ ۵ قرس ghors محکم ۶ قابچه ghabchah سینی ۷ قلف ghelef دیگ ۸ قله ghelah آبادی ۹ قریش مار gherish mar قربتی ۱۰ قر قر gher ... ادامه مطلب »

حرف ع غ

  حرف ع غ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ عنج anj اندک ۲ عمله amlah کارگر ۳ غال ghal سوراخ ۴ علو alov آتش ۵ عراده arradah چرخ ۶ عراض araz ترسیدن ۷ عنک onnok همیشه گریان ۸ علیز aliz لگد ۹ عچ عچ ach ach صدای سگ ۱۰ غمباد ghombad دل پر غصه ۱۱ غد ghod ... ادامه مطلب »

حرف ش

حرف ش ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ شو گیر shovgir صبح زود ۲ شکم طرخ shekam terakh شکم گنده ۳ شور وا shur va دوا ۴ شطه shettah حمله ۵ شکمبه shokombah شیردان ۶ شعربز shaarbez الک چشم درشت ۷ شل حه shel ha چربی گوسپند ۸ شلپست sholoppast برخورد آب ۹ شرقست shereghast صدای شکستن ۱۰ ... ادامه مطلب »

حرف س

حرف س ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات ۱ ساباد sabad سایه و باد ۲ سرسقط ser seghat کله و پاچه ۳ سوب نی sobni سمنو ۴ سینه ریز sine rez گردنبند ۵ سیند sind ناخلف ۶ سنقوره songhorah جوجه تیغی بزرگ ۷ سفچه sefcha خربزه کال ۸ سر سنگی ser sengi ناراحت بودن ۹ سیرده sirda منجمد شده ... ادامه مطلب »