فرهنگ لغت روستا

حرف ه ی

حرف ه ی ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 هم زولف hamzulf باجناق 2 همالگی hamalgi الان 3 هو hav حرارت 4 هک hok حرف تعجب 5 هو hov های 6 هونه hovnah اشاره بدور 7 همالا hamala الان 8 هنه haneh جواب بده 9 هرهر her her صدای خنده 10 هش hosh برای ایستادن الاغ 11 یاه ... ادامه مطلب »

حرف ن و

حرف ن و ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 ورجیکیه varjikkiah پریدن 2 ورچوپه varchoppah برعکس 3 وکوی vakoy چپه کردن ظرف 4 ورخوی varkhoy عصبانی 5 واخچروندن vakhcherondan فشردن لباس برای آبکشی 6 وخه vakhe پاشو 7 ورزمی var zemi بر زمین 8 ورهم ملیه varham maliyah ناراحت بودن 9 ورقلمبیه var gholombiah آماس کرده 10 وخت ... ادامه مطلب »

حرف ل

حرف ل ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 لفچ lafch لب 2 لوکه lukkah جمع شدن 3 لحشور lahshor کثیف 4 لت و پت letto pet لباس کهنه 5 لی لی lili کوچک 6 لف لف laflaf حرف زیادی 7 لوک luk زخم 8 لو lav لب 9 لر ler آب دهان 10 لچ lach خیس 11 لت ... ادامه مطلب »

حرف ک گ

حرف ک گ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 کوی koy جمع کردن 2 کلپسه kelpasa مارمولک 3 کله kalah باغچه 4 گل gal لاستیک 5 گرماس germas ترکیب ماست و شیر 6 گوربه gurba گربه 7 کوخ kukh کرم 8 کوف kuf جغد 9 گیله gila گلایه ، شکایت 10 کال kal محل جاری شدن سیل 11 ... ادامه مطلب »

حرف ف

حرف ف ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 فرت ferat کارگاه پارچه بافی 2 فوکول fokul زلف 3 فرفرک ferforok فرفره 4 فرز ferz زرنگ ، تیز 5 فطیر fetir تفتان ،نوعی نان محلی 6 فیشوک fishshok کسی که بینی اش گرفته 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... ادامه مطلب »

حرف ف ق

حرف ف ق ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 قاق ghagh خشک ، برشته 2 قلبر ghelber وسیله پاک کردن گندم 3 قللو ghollov چیزی مثل کتری سیاه 4 قنر ghonar بزرگ 5 قرس ghors محکم 6 قابچه ghabchah سینی 7 قلف ghelef دیگ 8 قله ghelah آبادی 9 قریش مار gherish mar قربتی 10 قر قر gher ... ادامه مطلب »

حرف ع غ

  حرف ع غ ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 عنج anj اندک 2 عمله amlah کارگر 3 غال ghal سوراخ 4 علو alov آتش 5 عراده arradah چرخ 6 عراض araz ترسیدن 7 عنک onnok همیشه گریان 8 علیز aliz لگد 9 عچ عچ ach ach صدای سگ 10 غمباد ghombad دل پر غصه 11 غد ghod ... ادامه مطلب »

حرف ص ض

حرف ص ض ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 صعوه کچول دم جنبانک نوعی پرنده ی بومی 2 صحبانه sohbanah صبحانه 3 صعبو sabu صابون 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ادامه مطلب »

حرف ش

حرف ش ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 شو گیر shovgir صبح زود 2 شکم طرخ shekam terakh شکم گنده 3 شور وا shur va دوا 4 شطه shettah حمله 5 شکمبه shokombah شیردان 6 شعربز shaarbez الک چشم درشت 7 شل حه shel ha چربی گوسپند 8 شلپست sholoppast برخورد آب 9 شرقست shereghast صدای شکستن 10 ... ادامه مطلب »

حرف س

حرف س ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات 1 ساباد sabad سایه و باد 2 سرسقط ser seghat کله و پاچه 3 سوب نی sobni سمنو 4 سینه ریز sine rez گردنبند 5 سیند sind ناخلف 6 سنقوره songhorah جوجه تیغی بزرگ 7 سفچه sefcha خربزه کال 8 سر سنگی ser sengi ناراحت بودن 9 سیرده sirda منجمد شده ... ادامه مطلب »