گزارش تصویری/برداشت پیله کرم ابریشم در روستای دوغ آباد
آقای مرادی رئیس شورای دوغ آباد

گزارش تصویری/برداشت پیله کرم ابریشم در روستای دوغ آباد

زنان دوغ آباد در چال پیله روی

زنان دوغ آباد در حال پیله روی

برداشت پیله کرم ابریشم از یکصد جعبه تخم نوغان در روستای دوغ آباد در حال انجام است.

منبع : پایگاه خبری تحلیلی سیمای مه ولات

21 نظر

 1. همکاری برای همزیستی
  در سمیناری به حضار گفته شد اسم خود را روی بادکنکی بنویسید.
  همه اینکارو انحام دادند و تمام بادکنک ها درون اتاقی دیگر قرار داده شد.
  اعلام شد که هر کس بادکنک خود را ظرف 5 دقیقه پیدا کند.
  همه به سمت اتاق مذکور رفتند و با شتاب و هرج و مرج به دنبال بادکنک خود گشتند ولی هیچکس نتوانست بادکنک خود را پیدا کند.
  دوباره اعلام شد که این بار هر کس بادکنکی که برمیدارد به صاحبش دهد.
  طولی نکشید که همه بادکنک خود را یافتند.
  دوباره بلندگو به صدا درآمد که این کار دقیقاً زندگی ماست.
  وقتی تنها به دنبال شادی خودمان هستیم به شادی نخواهیم رسید
  در حالی که شادی ما در شادی دیگران است، شما شادی را به دیگران هدیه دهید و شاهد آمدن شادی به سمت خود باشید{-35-}

 2. کارها درست انجام دهیم
  میخی افتاد،
  بخاطرمیخی، نعلی افتاد،
  بخاطرنعلی، اسبی افتاد،
  بخاطراسبی، سواری افتاد،
  بخاطرسواری، جنگی شکست خورد،
  بخاطرشکستی، مملکتی نابود شد،
  وهمه ی اینها بخاطرکسی بود که میخ راخوب نکوبیده بود

 3. کرم ابریشم تاریخچه و مراحل زندگی
  کرم ابریشم بیش ازچهار هزارسال پیش توسط مردم پرورش داده می شد این کارنخستین

  بار در چین در حدود 2600 سال قبل از میلاد مسیح آغازشد چینی ها رازتهیه

  ابریشم را سالها مخفی نگه داشتند ودر اروپا و خاورمیانه تجارت می کردند.

  اماسرانجام به دست آوردن ابریشم از طریق کرم ابریشم توسط مردم دیگرکشورها

  یاد گرفته شداخیرا یاد گرفته ایم ازمواد مصنوعی موادی شبیه به ابریشم بسازیم

  اما تقاضا برای ابریشم طبیعی هنوزبالاست وکرم های ابریشم به

  خاطر تولید نخهای ابریشمی به کاربرده می شوند.عمل پروراندن کرم ابریشم

  نوغانداری نامیده می شود یک کرم بالغ طول قدش به پنج تا هفت سانتی متر

  می رسد او یک کارگرشگفت انگیز است فقط در طی چند روز یک کرم

  ابریشم تنها پیله ای می تند که می تواند ششصد متر نخ ابریشم ازآن برداشت

  کرد اما بازبه بیست و پنج هزارپیله نیاز است تا نیم کیلونخ ابریشم خام تولید

  شود

  .امروزه بیشترنخ ابریشم به وسیله چین وهندوستان تولید می شود

  هرسال60000 تن ابریشم خام تولید می شود و تبدیل به پیراهن – لباس –

  روتختی – پرده و دیگر فراورده ها

  می شود .این یک صنعت بزرگ است مخصوصا در چین ده میلیون کشاورز

  چینی کرم ابریشم پرورش می دهند .

  دردنیاانواع مختلفی ازکرم ابریشم برای تولید ابریشم مورداستفاده قرارمی گیرد

  حتی نوعی از کرم ابریشم پیله را با همکاری کرم دیگری می تند و نخ دو

  لایه تولید می کنند.اگر چه نخهای مصنوعی مانند نایلون و پولیستر وجود

  دارند که محکمتر وارزان تر از ابریشم هستند و قیمت آنها پایین تر است اماابریشم

  به یک کالای تجملی تبد یل شده است و هنوز مورد تقاضا است زیرا در نگاه

  و احساس عالی است.

  مراحل پرورش کرم ابریشم :

  تفریخ : خروج کرم ازتخم را تفریخ گویند که در شرایط مساعد سیزده روز طول

  می کشد پس ازاینکه اولین آثار تفریخ مشاهده شد لازم است جهت تفریخ یکنواخت

  به مدت چهل وهشت ساعت دراتاقی کاملا تاریک که دارای دمای 25 درجه

  سانتیگراد و هشتاد درصد رطوبت داشته باشد قرار گیرد.

  رنگ تخم ها در ابتدا آبی روشن است که درست قبل از خارج شدن کرم ها از

  تخم تیره رنگ می شوند

  کرم جوان :

  کرم ابریشم معمولا دارای پنج مرحله تغذیه و چهارمرحله پوست اندازی است

  که به هر مرحله از تغذیه (سن) و به هر مرحله از پوست اندازی (خواب ) گفته

  می شود . می توان گفت که کرم ابریشم دارای 5 سن و 4 خواب است

  سنین 1و2و3 را( کرم جوان) گویند.سنین کرم جوان حدود یازده روزطول می کشد.

  کرم بالغ:

  سنین 4و5 به نام کرم ابریشم بالغ نامیده می شود که 15-16 روز به طول

  می انجامد در پایان سن پنجم کرمها از اشتها افتاده واز تغذیه باز می مانند

  جثه آنها کوچک شده و به رنگ زرد و شفاف درمی آیند که دراین زمان با

  گذاشتن وسایل پیله تنی بر روی کرمها موجبات تنیدن پیله فراهم می آید.

  عادت غذایی کرم ابریشم :

  کرم ابریشم از برگ درخت توت برای تغذیه استفاده می کند و هیچ غذای دیگری

  را نخواهد خورد برگ های توت باید بلا فاصله بعد از بیرون آمدن کرم از تخم

  دراختیارش قرار گیرد برگهای تازه و لطیفی که مورد نیاز کرم جوان است در

  اوایل بهار در دسترس است .برگهای کهنه در سه مرحله اول زندگی کرم

  ابریشم (کرمهای جوان) بسیارخشن است در دوره چهارم و پنجم زندگی

  (کرم های بالغ) می توانداز برگهای سخت و خشن استفاده کنند.برگها باید عاری

  از مواد آفت کش باشند.

  یعد از جمع آوری مقدار زیادی از شاخه های درخت توت با برگ های تازه به

  عنوان ذخیره غذایی باید آنها را به مدت سه دقیقه در محلول گند زدا قرار داد.

  سپس برگها باید در زیر شیر آب خوب شسته شود تا تمام برگها خوب پاک و شسته

  شود زیرا می تواند باعث کشته شدن کرم های ابریشم شودبعد با تکان دادن آب

  اضافی برگها گرفته شده و در کیسه های پلاستیکی و جای خنک نگه داری شود.

  تشکیل پیله:

  ابتدای هرتابستان پروانه کرم ابریشم ازپیله خارج می شود پروانه ماده پس از

  جفت گیری 400 تخم کوچک می گذارد که طی تقریبا دوهفته یک کرم ابریشم

  3میلی متری ازتخم خارج می شود به آنها برگ درخت توت سفید داده

  می شودکه حریصانه آنها را می بلعند سپس طی چهار مرحله پوست اندازی

  می کنندتا کاملا بالغ شوند .بعد ازحدود یک ماه هرکرم ابریشم شروع به

  ریسیدن پیله اطراف خودش می کند این کار به وسیله غده ترشح کننده کرم

  ابریشم انجام می شود.

  کرم ابریشم یک تارابریشمی نازک ترشح می کند و بعد با چسبی که تهیه می کند

  پیله را به صورت سطح صافی به هم می چسباند این کار سه روز و سه شب

  طول می کشد که بسته به خصوصیات نوع وروش پرورش کرم ابریشم ،یک پیله

  می تواند وزنی در حدود 5/1 تا 5/2 گرم داسته باشد.

  اگر چه پیله به عنوان محصول اصلی استفاده نمی شود در عوض برای تهیه

  ابریشم خام به کار می رود

  دو تا سه روز بعد از تشکیل پیله کرم درون آن به شفیره تبدیل می شودو تقریبا

  بعد از دو هفته به صورت پروانه از پیله خارج می شود . ازشفیره کرم ابریشم

  برای تهیه غذای ماهی – لوازم دارویی و آرایشی می شود.

  باید توجه کنید که طول رشته نخ ابریشمی یک پیله ممکن است 300تا 900 متر

  باشد خروج پروانه از پیله می تواند این رشته نخ را تکه تکه کند در حالی که

  ابریشم از پیله کامل که شفیره داخل آن است به دست می آید.

  در یک مزرعه پرورش کرم ابریشم پروانه های بالغ فقط به اندازه مورد نیاز

  اجازه دارند از پیله خارج شوند باقیمانده به وسیله گرما در درون پیله کشته

  می شوند برای اینکه ابریشم بتواند ریسیده و به پارچه تبدیل شود.

  پروانه کرم ابریشم رنگ متمایل به زرد با بدنی کلفت و پرموى دارد.

  عمر پروانه بالغ مد ت بسیار کوتا هی است به اندازه کافی طولانی

  برای این که پروانه بتواند تخمگذاری کند.

  بدون شک پرورش کرم ابریشم درچین آغاز شده است.دریکی ازکتابهای تاریخی چین هست که زن امپراتور هوانگ ته به کرم ابریشم بسیارعلاقه مند بود.چون گفته شده هوانگ ته اولین امپراتور ازاولین سلسله پادشاهان چینی است؛لذا پرورش کرم ابریشم قبل ازایجاد آن کشور وجود داشته است.بااین حال مشخص نیست که این علاقه به پرورش کرم ابریشم بوده است یاپروانه کرم ابریشم؟ مهمترین مدرک قابل اعتماد به دست آمده ازگذشته این است که درمیان وسایل عتیقه به دست آمده ازحفاری های باستان شناسی مربوط به خرابه های عصرYin(سلسله پادشاهان Yin که درقرنهای دوازده تاشانزده قبل ازمیلاد حکومت می کردند) نقش هایی بروی استخوانهاوکاسه لاک پشت وجود دارد که نشان دهنده کرم ابریشم،توت ونخ است.

  حکمرانان چین مدت ها ازآشکارشدن رازاستحصال ابریشم جلوگیری می کردند.به همیت دلیل رومیان قدیم تصور می کردند که ابریشم به صورت سری ازگیاهانی همچون کنف تولیدمی شوند.ابریشم توسط یونانی ها “سل”نامیده می شد وکشوری که درآنجا سل تولید می شد”سلیکا”نام داشت ومردم آن کشور”سلس”نامیده می شدند.علاقه رومی ها به ابریشم فوق العاده بود.گفته شده که درحدود قرن اول میلادی ابریشم به قدری ارزش داشت که هم وزن طلا مبادله می شد.ابریشم ومنسوجات ابریشمی ازطریق جاده ای به نام ((جاده ابریشم)) به سایرنقاط حمل می شد.ابریشم برپشت شترها توسط مردمی که همراه باکاروان هزاران کیلومتررادرکوه هاوبیابانها می پیمودند به “رم”آورده می شد.آنها جواهرات،سنگ های گران بها،مروارید،طلا،ظروف نقره و… رانیزحمل ومعاوضه می کردند.جاده ابریشم ازشهری در استان شانسکی که اکنون هسیان نامیده می شود آغاز وبعداز عبورازمسیری طولانی به ترکستان می رسد.

  پرورش کرم ابریشم نیزهمچون ابریشم توسط اروپاییان موردتوجه فراوان قرارگرفت.به طوری که دراواسط قرن نوزدهم فرانسه وایتالیا ضمن تولیدابریشم، رهبران بازارجهانی ابریشم بودند.شیوع بیماری همه گیر پبرین(pebrin)دراواسط قرن نوزدهم باعث شد که به صنعت پرورش کرم ابریشم بسیاری ازکشورهاخسارت زیادی واردشود.عامل این بیماری باتلاش لویی پاستور،دانشمند فرانسوی،شناسایی وروش پیشگیری ازآن نیزاعلام شد.ژاپن درپایان قرن نوزدهم درتلاش برای داد و ستد باغرب وبه منظور تسریع درنوگرایی صنعت ابریشم،فناوری ریسندگی فرانسه وایتالیا را وارد کرد وازآن زمان به عنوان رهبربازارجهانی ابریشم سربلند کردوعصرطلایی صنعت ابریشم رابنانهاد.به اعتقاد بسیاری عامل اصلی شکوفایی اقتصادی ژاپن همین صنعت ابریشم ورونق آن درآن زمان بوده است.عصرطلایی صنعت ابریشم ژاپن،بابحران اقتصادی جهانی ودومین جنگ جهانی پایان یافت.هرچند بعدازجنگ این صنعت درآن کشوراحیا شد،امادیگرنتوانست جایگاه قبلی خودرابه دست آورد.

  درتجارت بین المللی ابریشم چهارگروه عمده مشارکت دارند:

  1- تولید کنندگان اصلی ابریشم که خود مصرف کننده ابریشم نمی باشند(ویتنام)

  2- تولیدکنندگان ابریشم خام ونیزتولیدکنندگان کالای ابریشمی(برزیل،چین، هندوستان)

  3- تبدیل کنندگان ابریشم که برای تولیدات خود نیازمندبه واردات ابریشم خام ازخارج می باشند(فرانسه،آلمان،ایتالیا،سوئیس وانگلستان)

  4- کشورهایی که نه تولیدکننده ابریشم خام وتولیدکننده کالای ساخته شده ازآن می باشند(بعضی کشورهای اروپایی،استرالیا،کانادا،بیشترکشورهای آفریقایی)

 4. در زندگی به هیچ کس اعتماد نکن

  آیینه با تمام یک رنگیش

  دست چپ و راست را

  به تو اشتباه نشان می دهد .

 5. گنجشکی با عجله و تمام توان به آتش نزدیک می شد و برمی گشت !
  پرسیدند : چه می کنی ؟
  پاسخ داد : در این نزدیکی چشمه آبی هست و من مرتب نوک خود را پر از آب می کنم و آن را روی آتش می ریزم !
  گفتند : حجم آتش در مقایسه با آبی که تو می آوری بسیار زیاد است ! و این آب فایده ای ندارد !
  گفت : شاید نتوانم آتش را خاموش کنم ، اما آن هنگام که خداوند می پرسد : زمانی که دوستت در آتش می سوخت تو چه کردی ؟
  پاسخ میدم : هر آنچه از من بر می آمد !
  دوستی نه در ازدحام روز گم می شود نه در سکوت شب ، اگر گم شد هرچه هست دوستی نیست . . .

 6. اگـــــر تـخـم مــرغـی بــا نـیـروی بـیـرونــی بـشـکـنـد ، پــایـان زنــدگـی‌ اســت . ولــی اگــر بــا نـیـروی داخـــلی بـشـکـنـد ، آغـــاز زنــدگــی‌ اســت . بــهـتـریـن چــیـزهــا (و بــزرگـتـریــن تـغـیـیـرات) هـمـیـشـه از درون آغــاز مــی‌شـــونـد .

 7. .گویند شیخ ، شبی تلویزیون رؤیت همی کرد و موسیقی زنده بدید که در آن سازها در زیر میز پنهان همی کردند…

  وی را گفتند : یا شیخ چرا سازها را نشان ندهند ؟

  فرمود : از آنجا که مردم با رویت سازها به غسل واجب روی آورند.

  پس مریدان غش غش بخندیدند و جمله جمع را خوش آمد !

  دگر بار پرسیدند : یا شیخ ، موسیقی بدون ساز به چه ماند؟

  فرمود به عروس بی جهاز ، به کباب بی پیاز .

  پس مریدان فغان و نعره زدند و سخت گریستند.

  شیخ فرمود : زهر هلاهل ! کمی یواشتر . مردم خوابند.

  پس مریدان بیهوش گشتند.

 8. اي که‌ می‌پرسی‌ نشان‌ عشق‌ چیست‌
  عشق‌ چیزی‌ جز ظهور مهر نیست
  ‌عشق یعنی مهر بی‌چون و چرا
  عشق یعنی کوشش بی‌ادعا
  عشق یعنی عاشق بی‌زحمتی
  عشق یعنی بوسه بی‌شهوتی
  عشق یعنی دشت گل کاری شده
  در کویری چشمه‌ای جاری شده
  یک شقایق در میان دشت خار
  باور امکان با یک گل بهار
  عشق یعنی ترش را شیرین کنی
  عشق یعنی نیش را نوشین کنی

  عشق یعنی این که انگوری کنی
  عشق یعنی این که زنبوری کنی
  عشق یعنی مهربانی در عمل
  خلق کیفیت به کندوی عسل
  عشق یعنی گل به جای خار باش
  پل به جای این همه دیوار باش
  عشق یعنی یک نگاه آشنا
  دیدن افتادگان زیر پا
  عشق یعنی تنگ بی ماهی شده
  عشق یعنی ، ماهی راهی شده
  عشق یعنی مرغ‌های خوش نفس
  بردن آنها به بیرون از قفس
  عشق یعنی جنگل دور از تبر
  دوری سرسبزی از خوف و خطر
  عشق یعنی از بدی ها اجتناب
  بردن پروانه از لای کتاب
  در میان این همه غوغا و شر
  عشق یعنی کاهش رنج بشر
  ای توانا ، ناتوان عشق باش
  پهلوانا ، پهلوان عشق باش
  عشق یعنی تشنه‌ای خود نیز اگر
  واگذاری آب را بر تشنه تر
  عشق یعنی ساقی کوثر شدن
  بی پر و بی پیکر و بی سر شدن
  نیمه شب سرمست از جام سروش
  در به در انبان خرما روی دوش
  عشق یعنی مشکلی آسان کنی
  دردی از درمانده‌ای درمان کنی
  عشق یعنی خویشتن را نان کنی
  مهربانی را چنین ارزان کنی
  عشق یعنی نان ده و از دین مپرس
  در مقام بخشش از آیین مپرس
  هرکسی او را خدایش جان دهد
  آدمی باید که او را نان دهد
  عشق یعنی عارف بی خرقه ای
  عشق یعنی بنده ی بی فرقه ای
  عشق یعنی آنچنان در نیستی
  تا که معشوقت نداند کیستی
  عشق یعنی جسم روحانی شده
  قلب خورشیدی نورانی شده
  عشق یعنی ذهن زیباآفرین
  آسمانی کردن روی زمین
  هر که با عشق آشنا شد مست شد
  وارد یک راه بی بن بست شد
  هرکجا عشق آید و ساکن شود
  هرچه ناممکن بود ممکن شود
  درجهان هر کارخوب و ماندنی است
  رد پای عشق در او دیدنی است
  سالک آری عشق رمزی در دل است
  شرح و وصف عشق کاری مشکل است
  عشق یعنی شور هستی در کلام
  عشق یعنی شعر، مستی؛ والسلام
  مجتبي كاشاني (سالك)

 9. عشق نمی پرسه اهل کجایی ،

  فقط میگه تو قلب من زندگی می کنی .

  عشق نمی پرسه چرا دور هستی

  فقط میگه همیشه با من هستی

  . عشق نمی پرسه که دوستم داری

  فقط میگه : دوستت دارم

 10. دوست داشتن بهترین شکل مالکیت
  و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن است

 11. مهم بودن خوبه ولی خوب بودن خیلی مهم تره

 12. فراموش نکن قطاری که ار ریل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد
  ولی راه به جائی نخواهد برد

 13. انتخاب با توست ، میتوانی بگوئی : صبح به خیر خدا جان
  یا بگوئی : خدا به خیر کنه ، صبح شده

 14. زندگی کتابی است پر ماجرا ، هیچگاه آن را به خاطر یک ورقش دور نینداز

 15. مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دریا بی قرارت باشند

 16. به خاطر هیچکس دست از “ارزشهایت” نکش چون زمانیکه آن فرد از تو دست بکشد ، تو می مانی و یک “من” بی ارزش !!!
  برای جلوگیری از “پس رفت” ، “پس باید رفت”
  هر “چاله ای” ، “چاره ای” به من آموخت !!!

 17. فاصلــه میان : دانستن و انجام دادن
  از فــاصله میان : جهـــل و دانـــش
  خیلی بیشتـــــــــــــــر است

 18. آدمک، آدمک، آدمک
  آدمک آخر دنیاست بخند
  آدمک مرگ همین جاست بخند
  دست خطی که تو را عاشق کرد
  شوخی کاغذی ماست بخند
  آدمک خر نشوی گریه کنی
  کل دنیا سراب است بخند

 19. من نشانی از تو ندارم اما نشانی ام را برای تو می نویسم:
  در عصر های انتظار به حوالی بی کسی قدم بگذار! خیابان غربت را پیدا کن و وارد کوچه پس کوچه های تنهایی شو! کلبه ی غریبی ام را پیدا کن، کنار بید مجنون خزان زده و کنار مرداب آرزوهای رنگی ام! در کلبه را باز کن و به سراغ بغض خیس پنجره برو1 حریر غمش را کنار بزن! مرا می یابی!

 20. می نویسم نامه و روزی از اینجا می روم ، با خیال او ولی تنهای تنها می روم ، در جوابم شاید او حتی نگوید کیستی ، شاید او حتی بگوید لایق من نیستی، می نویسم من که عمری با خیالت زیستم ، گاهی از من یاد کن حالا که پیشت نیستم.

 21. با سلام
  لطفا اموزش کرم ابریشم را به صورت فیلم تهیه کنید ودر روی سای خود قرار دهید
  ممنون

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*