کرم گلوگاه باعث از بین رفتن مقدار زیادی از محصول انار باغداران شهرستان مه ولات شد.

(No Ratings Yet)
Loading...

یکی از آفاتی که امسال صدای تمام باغ داران انار شهرستان مه ولات را در آورده ، کرم گلوگاه انار است.میزان پوسیدگی و از بین رفتن محصول انار امسال ، نسبت به سال های پیش افزایش بیش  از حدی داشته است و باعث نابودی محصول انار کشاورزان شده است.جدا از این آفات که باعث نابودی محصول انار شده است ، یک آفت دیگر هم باعث ناراحتی و بی میلی باغ داران شده ، که آن افزایش قیمت پایین انار نسبت به سال های پیش است.پارسال انار با قیمت ۱۰۰۰ تومان از کشاورزان خریداری می شد و امسال دلال ها از ۱۲۰۰ تومان صحبت می کنند که این افزایش نسبت به تورم و افزایش قیمت محصولاتی مانند پسته و زعفران بسیار پایین است.از مسئولان جهاد کشاورزی بویژه وزیر محترم جهاد کشاورزی تقاضا داریم که بازار خرید انار را دولت در دست بگیرد تا با خرید تضمینی و افزایش صادرات این محصول ، باعث افزایش قیمت این محصول و بهبود وضعیت معیشت باغ داران عزیز شوند.در حال حاضر که سود اصلی محصولات باغ داران به جیب دلال ها می رود.

در ادامه نکاتی برای مبارزه با کرم گلوگاه برای جلوگیری از خسارات سال بعد . ناگفته نماند از بین بردن کامل این آفت ، همت گروهی باغداران را نیازمند است و نابود کردن چند نفر تاثیر خیلی زیادی بر کاهش مقدار این آفت نمی کند. ( منبع ما سایت انار ایران ، یکی از بهترین سایت ها در زمینه ی انار )

 

کرم گلوگاه انار با نام علمی Spectrobates ceratoniae Zeller مهمترین عامل کاهش کمی و کیفی محصول انار و یکی از موانع مهم در افزایش صادرات انار میباشد. این آفت اولین بار در سا ل ۱۳۴۹ در باغها ی انار کاشمر مشاهده و با توجه به علائم اولیه آلودگی به کرم گلوگاه انار موسوم شده است. میزان خسارت کرم گلوگاه انار تابعی از سال، رقم و شرایط به زراعی باغ در هر منطقه میباشد. بطور متوسط درصد خسارت کرم گلوگاه انار در کل کشور و در سالهای مختلف حدود ۳۰-۲۵ درصد محصول برآورد میشود.

کرم گلوگاه انار، زمستان را به صورت لاروهای سنین مختلف در داخل انار، انجیر و احتمالاً میزبان های آلوده دیگر که در زیر درخت ها ریخته و یا بر روی درخت باقیمانده و یا در انبارها ذخیره شده اند، می گذراند. پروانه های زمستانه معمولاً تخم های خود را روی میله و بساک پرچمها و ندرتاً روی سطح داخلی کاسبرگ میگذارند. دم میوه و شکاف های ناشی از ترکیدگی میوه نیز از جمله ی محل های تخ مگذاری این شب پره می باشند.

لاروهای سن یک پس از تفریخ، از سطح داخلی کاسبرگ تغذیه و از اواخر سن دوم یا اوایل سن سوم لاروی با ایجاد سوراخ در محوطه داخلی تاج به داخل میوه ی انار راه یافته و ضمن ورود، عوامل متعددی از گروه قارچها، باکتریها و مخمرها را به درون میوه انار انتقال می دهند. این پاتوژن ها قادرند در باغ و انبار موجبات گندیدگی و فساد سریع یا تدریجی میوه انار را فراهم نموده و آ ن را از بین ببرند.

قارچهای جنس آسپرژیلوس، به ویژه دوده (Aspergillus niger) و پنسیلیوم مهمترین این بیمارگرها را تشکیل می دهند. در بیش از ۹۰ درصد از موارد، کرم گلوگاه انار ناقل عوامل بیمارگر به داخل میوه انار می باشد. بنابر این کنترل کرم گلوگاه می تواند نقش کلیدی در کاهش پوسیدگی میوه انار در باغ و انبار داشته باشد. این حشره در ایران ۴-۳ نسل داشته و زمستان را بصورت سنین مختلف لاروی در داخل میوه های انار باقیمانده روی درخت یا ریخته شده در پای درختان و یا در داخل سایر میزبانها، از جمله میوه های انجیر به سر می برد.

زیست شناسی: این پروانه زمستان را به صورت لارو در درون انارهای آلوده (روی درخت، پای درخت و درون انبار) می گذارند و لاروها از اواخر اردیبهشت تا اوایل خرداد ماه خود را به محوطه تاج انار رسانیده و در آنجا به شفیره تبدیل می شود و گاهی هم مشاهده شده که لارو، تاج یا پوست و غیره را سوراخ کرده و در بیرون به شفیره مبدل می گردد. شفیره ها با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و مصادف با موقعی که میوه ها به اندازه لیمو شده اند، به پروانه تبدیل شده و از تاج انار بیرون می آیند. پروانه در مدت ۲ تا ۴ روز جفتگیری کرده و ماده ها در تاج انار، در میان پرچمهای زردرنگ، تخمریزی می کنند. هر ماده در حدود ۲۰ تا ۲۵ عدد تخم می گذارند پس از ۸ تا ۱۰ روز تخمها باز شده و به کرم تبدیل می شوند و کرم ها از همان محل وارد میوه می شوند دوره فعالیت لاروی (دوره تغذیه از گوشت دانه های نار) از ۱۸ تا ۳۰ روز است، که لاروها پس از پایان این دوره به گلوگاه انار آمده و به شفیره تبدیل می شوند. دوره شفیرگی بین ۷ تا ۸ روز طول می کشد و در پایان این مدت پروانه های نسل بعد بیرون می آیند. بدین ترتیب در اواسط یا اواخر تیرماه، نسل اول تابستانی ظاهر می شوند، همانند نسل قبلی، ماده ها تخمریزی را در تاج انارهای سالم انجام می دهند. پس از ۳۰ تا ۳۲ روز نسل دوم (اواسط مردادماه)، از یک ماه بعد نسل سوم (اواسط شهریور ماه) و به همین نحو در نقاطی مانند شیراز و مناطق جنوبی تر نسل چهارم (حدود اواخر مهرماه) ظاهر و لاروها یا کرم های همین نسل است که زمستان را درون میوه های انار آلوده سپری خواهند کرد. پس این آفت در نقاط انارخیزی دارای ۳ تا ۴ نسل در سال است.

روشهای کنترل کرم گلوگاه انار

براساس نتایج مجموعه کارهای تحقیقاتی و تجربیات مفید موجود، اجرای نکات زیر میتواند کرم گلوگاه انار را در زیر سطح زیان اقتصادی نگه داشته و کنترل قابل قبولی روی حشره آفت در پی داشته باشد.
۱- اولین گام برای بهبود کمی و کیفی تولید و کنترل منطقی آفات و بیماریهای انار ، داشتن باغهایی است که از شرایط مطلوب زراعی و باغی برخوردار باشند. در این رابطه توصیه می شود باغهای انار طی یک برنامه ۵ ساله اصلاح و باغ های رها شد ه و یا آنهایی که تأمین حداقل نیازهای زراعی و باغی، بویژه آب مناسب و مورد نیاز، برای آنها میسر نیست، حذف و باغهای جدید با رعایت اصول فنی احداث گردد.
۲- در احداث باغهای جدید و جایگزین ، از ارقام مقاوم به کرم گلوگاه و یا ارقامی با حساسیت کمتر استفاده شود. مانند رقم ملس دانه سیاه یزدی که برای شرایط استان یزد توصیه میگردد.
۳- از کشت مخلوط درختان انار با سایر درختان میوه و همچنین احداث باغ انار در مجاورت درختانی مثل انجیر و پسته که میزبان کرم گلوگاه انارهستند، خودداری شود.
۴- به منظور حمایت از دشمنان طبیعی آفا ت و بیماریها، جلوگیری از طغیان کنه پاکوتاه انار و سایر آفات بالقوه و حفظ بهداشت و محیط زیست، از هرگونه سمپاشی درختان انار اجتناب گردد.
۵- داخل تاج انارهای مرغوب گل اول، پس از خشک شدن پرچم (حدوداً در اواخر خرداد) بوسیله دستگا ههای ساده موجود تمیز گردد.
۶- انارهای پوسیده و یا باقیمانده بر روی درخت یا ریخته شده در کف باغ بصورت همگانی و در فصل زمستان (دی و بهمن ) جمع آوری و منهدم گردد.
۷- انارهای آلوده شده در طول فصل داشت، بویژه در نسل اول آفت، نیز جمع آوری و معدوم گردد.
۸- به منظورتقویت پارازیتیسم طبیعی آفت ، مبارزه بیولوژیک از طریق تولید و رهاسازی زنبور پارازیتوئید تریکوگراما با استفاده از سوشهای بومی و با رعایت نکات فنی صورت گیرد.

باید این واقعیت را پذیرفت که کرم گلوگاه قسمتی از باغداری انار است. حذف کامل این آفت ناممکن است و تنها با اعتنا به توصیه های پیش گفته میتوان کمیت خسارات ناشی از این آفت را کنترل کرد. انتخاب واریته های برتر معرفی شده در همین سایت برای احداث و اصلاح باغات اولین اقدام موثر در راستای کنترل این آفت میباشد. نسبت به سایر واریته ها از این ارقام درصد خسارت کمتری گزارش شده است،
مثلا آلک شیرین ساوه علی رقم بازار پسندی رقمی حساس به این آفت در مقایسه با رقم ملس ساوه میباشد. پس در همان بدو امر واریته مناسبی را برای احداث باغ انار انتخاب کنید. موضوع مبارزه با آفات را از همان بدو احداث باغ انار بعنوان یکی از مسائل جاری در باغداری انار تلقی کرده و برنامه ریزی روشن و زمانبندی شده ای را برای آن تعریف نمائید.

اگر بدنبال تولید محصول صادراتی هستید بدانید حد مقبول آلودگی در تجارت انار زیر ۳% میباشد، از اینرو تمیز کردن تاج انار و حذف پرچمهای آلوده از تخم شپره و شفیره های کامل نشده کرم گلوگاه از ضروریات محصول صادراتی میباشد. توجه داشته باشید حذف پرچمها و پاک بودن تاج انار از مقررات صادرات انار میباشد پس بهتر است این هزینه را در جای خود و در زمان خشک شدن پرچمها در اواخر بهار به انجام رسانید.
اخیرا دستگاه مخصوصی برای این کار ساخته شده که با نیروی فشار دست کار میکند و نیروی عمودی را به حرکت چرخشی تبدیل و با فرچه مخصوص گردننده پرچمها را به طور کامل حذف میکند، باغداران بطور سنتی از نیروی کار کارگری برای پر کردن تاج با علفهای کف باغ استفاده میکنند که هزینه زیادی را در بر دارد، این دستگاه در اقتصادی کردن این فرآیند موثر خواهد بود.

شکل مقابل دستگاه جدید پرچم زدای انار ساخته شده به همت آقایان دکتر حسین فرازمند و مرحوم کیومرث توفا، از متخصصین ارشد گیاه پزشکی کشور را نشان میدهد. پس از جمع آوری و معدوم کردن انارهای باقیمانده در زمستان، حذف پرچمهای انار در اواخر خرداد موثرترین راه در مبارزه با این آفت محسوب میشود. توجه داشته باشید پاک بودن تاج انار از نشانه های یک محصول مرغوب میباشد. در بحث صادرات انجام این کار جزئی از مقررات محسوب میشود از اینرو پاک کردن پرچمهای انار را بعنوان یکی از الزامات باغداری انار بپذیرید و برای انجام آن برنامه روشنی داشته باشید آثار آن بصورت ارتقاء کیفی محصول و کنترل آفت در نهایت شما را منتفع خواهد نمود.

اسفند ماه و پس از کاهش سرما بهترین زمان برای جمع آوری انارهای فاسد و آلوده به تخم و لاروها و شفیره های کرم گلوگاه میباشد. کارشناسان در مورد اینکه بقایای میوه های آلوده و بجا مانده بر روی درخت و کف باغ از عمده ترین میزبانها و محلهای تجمع این آفت و تولد نسل جدید این آفت میباشند اطمینان کامل دارند. پس در این مورد مسامحه نکنید آستینها را بالا زده و کلیه انارهای آلوده را از روی درختان، کف باغ و انبارها جمع آوری و با دقت بسوزانید و از سایر باغداران نیز بخواهید به شما بپیوندند که تنها اقدام گروهی و همگیر در این خصوص موثر خواهد بود.

منبع: http://www.anar-iran.ir

۲ نظر

 1. فایده انار
  انار

  حضرت محمد (ص) فرموده اند: “هرکس انار بخورد، کینه و دشمنی را از خود دور کرده است.”

  انار اولین بار در شرق ایران یافت شد و بعد به هندوستان، آفریقا، چین، اروپا و آمریکا برده شد.

  برای هزاران سال انار به عنوان گنجینه قدرت شناخته می شد. انسان ها برای زیبا تر شدن از این میوه استفاده می کردند. در مصر، مردگان را با انار دفن می کردند.

  در چین، هسته انار را شکر می زنند و در جشن عروسی برای خوشبختی عروس و داماد آن را می خورند.

  انار جزوی از نشانه و سمبل نجابت در مردم اسپانیا است.

  انار سمبل باروری و ازدواج است.

  انار به عنوان رنگ برای پارچه استفاده می شود.

  حال ۱۲ فایده مهم و اصلی انار را برای شما بیان می کنیم.

  ۱- انار و خاصیت آنتی اکسیدانی

  تحقیقات نشان داده است که انار ۳ برابر چای سبز، آنتی اکسیدان دارد. لازم به ذکر است که نقش آنتی اکسیدان ها، حفاظت از بدن در برابر استرس ها، آلودگی های شیمیایی و میکروبی، بیماری قلبی و سرطان هاست.

  ۲- انار و قلب و عروق

  آب انار جلوی تصلب شرایین و بیماری قلبی را می گیرد.

  انار، از کلسترول بد( LDL) در برابر اکسیده شدن محافظت می کند.

  آب انار همانند آسپیرین عمل می کند.
  انار

  آب انار از به هم پیوستن پلاکت های خونی جلوگیری می کند، پس مانع از لخته شدن خون می گردد.

  انار موجب کاهش فشار خون بالا می گردد.

  آب انار باعث کاهش چربی خون می شود.

  تحقیقات نشان داده است که اگر روزی سه چهارم لیوان آب انار بنوشید و این کار را مدت ۳ ماه انجام دهید، مقدار اکسیژن بیشتری به قلب می رود و باعث سلامتی قلب می شود.

  آب انار، جلوی تخریبات DNA و بیماری های حاصل از تخریب آن را می گیرد.

  ۳- انار و سرطان

  آب انار به کاهش خطر سرطان پستان کمک می کند.

  انار از سرطان پروستات جلوگیری می کند و یا رشد آن را آهسته می کند.

  از سرطان پوست نیز جلوگیری می کند.

  ۴- انار و دیابت

  قند موجود در آب انار همانند قند موجود در آب دیگر میوه ها است. از این نظر بیماران مبتلا به دیابت باید در مصرف آن احتیاط کنند و در این مورد با پزشک خود مشورت کنند.

  ۵- انار و کلیه

  انار، از بی نظمی و اختلال در کار کلیه ها می کاهد و به طور کلی ادرارآور است.

  ۶- انار و بیماری آلزایمر

  افرادی که در هفته ۲ لیوان یا بیشتر آب انار می نوشند، احتمال پیشرفت و بروز آلزایمر در آن ها نسبت به افرادی که در هفته نصف لیوان آب انار مصرف می کنند، ۷۶ درصد کمتر است.

  ۷- انار و بیماری های عفونی
  دانه های انار

  انار از تعداد کرم های روده می کاهد.

  در هنگام تب، به بیمار، انار یا آب آن را بدهید، چرا که در رفع تشنگی بسیار مفید است.

  انار برای گلودرد بسیار مفید است.

  شمایی که سرما می خورید، آب انار برای شما دواست.

  با نوشیدن آب انار، بیماری های عفونی را از بدن دور کنید.

  ۸- انار و پوست

  هسته انار از پیرشدن پوست جلوگیری می کند.

  اگر می خواهید جوان بمانید، انار مصرف کنید، زیرا خوردن انار باعث می شود که ۶ سال جوان تر به نظر آیید.

  ۹- انار و گوش و چشم و دندان و صدا

  انار و عسل برای گوش درد مفید است.

  انار و آب انار برای بهبود بینایی و جلوگیری از ضعیف شدن چشم خوب است.

  انار از خرابی دندان و لثه جلوگیری می کند.

  آب انار برای صدای گرفته و خشن مفید است.

  ۱۰- انار و بارداری

  مادران باردار روزانه نصف لیوان آب انار مصرف کنند تا از زود به دنیا آمدن و از صدمات مغزی در نوزاد خود جلوگیری کنند.

  انار منبع خوب ویتامین های A ، E، C، B3 و اسید فولیک، پتاسیم و فیبر است.

  یک لیوان آب انار، ۴۰ درصد ویتامین C مورد نیاز روزانه بدن را فراهم می کند.

  ۱۱- انار و یائسگی

  انار موجب کاستن استرس و پریشانی ناشی از یائسگی می گردد.

  ۱۲- انار و کاهش وزن

  انار موجب هضم بهتر مواد غذایی می گردد.

  آب انار برای بهبود اشتها نیز مفید است.

  دقت کنید که آب انار بدون شکر و فاقد فروکتوز( نوعی قند) برای کاهش وزن مفید است.

  شمایی که قصد کاهش وزن دارید، به جدول زیر دقت کنید:

  یک واحد انار که معادل یک عدد انار متوسط یا ۱۵۴ گرم انار است، مواد مغذی زیر را دارد:

  مواد مغذی موجود در انار

  مقدار

  آب

  ۱۲۴/۶۹گرم

  انرژی

  ۱۰۵ کالری

  پروتئین

  ۱/۴۶ گرم

  فیبر

  ۰/۹ گرم

  قند

  ۲۵/۵۲ گرم

  کلسترول

  ۰ میلی گرم

  آب انار تازه بهتر است یا آب انار پاستوریزه یا بسته بندی شده در پلاستیک؟

  آب انار تازه که خود فرد می گیرد، بسیار بهتر از آب انار پاستوریزه است. آب انار واقعی دارای ویتامین و املاح است. آب انار حدود ۱۶ درصد نیاز فرد به ویتامین C را تامین می کند و همچنین منبع خوب ویتامین B5 ، پتاسیم و آنتی اکسیدان است.

  حرارت زیاد در حین پاستوریزه کردن، موجب از بین رفتن مقداری از مواد مغذی موجود در انار می شود.

  خوشبختانه امروزه، همه ی ما از مضرات نگه داری مواد در ظروف پلاستیکی آگاه هستیم. قوطی پلاستیکی، مواد شیمیایی را به محتویات داخل قوطی تزریق می کند که این مواد برای سلامتی خطرناک است.

  به جای داروهای شیمیایی برای سلامت قلب بهتر نیست که از این میوه گرانبها استفاده کنیم؟

  به راستی می توانیم سلامتی و خوشحالی خود را با انار تضمین کنیم.

  پس بیایید از هم اکنون انار را جزو برنامه غذایی روزانه ی خود قرار دهیم.

 2. مصطفی رحمانیان

  سلام
  اگه خدا بخواد برای سال ۹۵ یک کلاس توجیهی مبارزه با کرم گلوگاه همراه با مهندسین گیاهپزشکی برگزار خواهیم کرد.و دستگاه دستگاه پرچم زن انار رو همراه یه پکیج با بروشور کامل برای مبارزه تلفیقی این آفت ارائه خواهیم داد. امیدواریم مردم دوغ آباد شرکت و در مرحله بعد از ما حمایت کنند

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*