پزشک نمونه ، دکتر کاظم انوری افتخار دوغ آباد
پزشک نمونه دکتر کاظم انوری

پزشک نمونه ، دکتر کاظم انوری افتخار دوغ آباد

پزشک نمونه ، دکتر کاظم انوری افتخار دوغ آباد

در مراسمی از 31 تن از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در گروه های مختلف پزشکی و داروسازی و همچنین مدیران نمونه دانشگاه قدردانی شد.

به گزارش وب دا، این مراسم با حضور دکتر سید حسن هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، دکتر زالی رییس سازمان نظام پزشکی، مهندس رشیدیان استاندار خراسان رضوی، دکتر مهرابی بهار رییس دانشگاه علوم پزشکی مشهد، اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، معاونین، روسای دانشکده ها و بیمارستان ها و جمعی از مدیران دانشگاهی در تالار ابن سینا دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد.

بر اساس این گزارش از دکتر عباس عظیمی و دکتر عید محمد خان قیطانی به عنوان برگزیدگان کشوری، دکتر علی خورسند وکیل زاده مدیر بیمارستان امام رضا(ع)، دکتر محمد جواد یزدانی مدیر شبکه بهداشت و درمان کاشمر و دکتر صاحبدل فر ریس بیمارستان شهرستان خواف به عنوان مدیران برگزیده دانشگاه علوم پزشکی مشهد تجلیل شد.

همچنین در این مراسم از دکتر کاظم انوری، دکتر رباب بیگم ابوترابی، دکتر طیبه السادات تقوی، دکتر فریبرز پویان، دکتر ابوالفضل ثاقب، خانم الهام جنیدی(ماما)، دکتر عبدالکریم حامدی، دکتر هوشنگ رفعت پناه، دکتر عفت روشنی مقدم، دکتر بتول ساعدی، دکترمحمد رضا شاهرخ زاده، دکتر محمود شاهین فر، دکترمحمد مهدی شفاعی، دکتر عبدالرضا شهابی، دکتر حسین صفری، دکتر بهروز هوشمند، دکتر منصوره عادل سنجیده، دکتر جواد فرخنده، دکتر ابراهیم قیم حسنخانی، دکتر نرگس کاریز نوعی، دکتر علی گلزاری، دکتر محسن گنابادی، دکتر جواد گسیل فریمانی، دکتر مرضیه محروقان، دکتر سید داوود موسوی زاده و دکتر نازی ناصری تجلیل و قدردانی شد.