پروژه های عمرانی شهرستان مه ولات رشد خوبی ندارد

به گزارش ایرنا ˈمحمد حسن واحدیˈمعاون استاندار خراسان رضوی روز چهارشنبه در بازید از پروژه های عمرانی مه ولات، افزود: فرودگاه شادمهر، استخر سرپوشیده بعثت، گود باستانی، مجتمع فرهنگی هنری، مجتمع اداری، مرکز بهداشتی درمانی ، استخر سرپوشیده آموزش و پرورش، مرکز بهداشتی درمانی دوغ آباد، مجموعه ورزشی عبدل آباد و خط انتقال آب ازغند به مه ولات پروژه های هستند که روند پیشرفت آنها مطلوب نیست.

وی گفت: با توجه به تخصیص کم اعتبارات پروژه های در حال ساخت شهرستان مه ولات دارای رکود است و در واقع هیچگونه فعالیتی انجام نشده است.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: به زودی در استان جلسه ای با حضور فرماندار و مسوولین مه ولات در خصوص نیاز سنجی پروژه ها و مشکلات عمرانی برگزار خواهد شد که امیدواریم بتوانیم بعضی از پروژه های نیمه تمام را به نتیجه برسانیم.

وی خاطر نشان کرد: امید به زندگی، خود باوری و خود اتکایی سه شاخصه توسعه روستایی محسوب می شود که دهیار ها به عنوان مدیران روستا با همکاری شورای اسلامی و مشارکت مردم باید بکوشند این شاخص ها را در روستا رشد و توسعه دهند.