همکاری وحمایت مردمی مهمترین عامل در توسعه روستایی

همکاری وحمایت مردمی مهمترین عامل در توسعه روستایی

باسلام به همه دوغ ابادیهای عزیز در هر کجا که هستند .

ابتدا از اقای مصباحی و افتتاحی به جهت اینکه اجازه دادند تا بنده وهمکارانم در شورای اسلامی از طریق این سایت با دوغ ابادیها تعامل وارتباط داشته باشیم تشکر می نماییم واماده دریافت هر گونه پیشنهاد وانتقاد میباشیم

خدمات انجام گرفته طی دوسال فعالیت ملموس ومحسوس است هر چند دوغ اباد بنا به چندین دلیل مختلف دارای کاستی ونواقص زیادی میباشد اما اجرای طرح های مختلف مانند محور فیض اباد ،تربت حیدریه ،بازگشایی معابر ،اب رودخانه وبوستان شهدا اعتبار زیادی را صرف نمود که هم اکنون نیز شورای اسلامی ودهیاری بدهکار میباشد از جمله به اداره محترم راه وشهرسازی بدین منظور در جلسه شورای اسلامی مصوب گردید تا ار هر ماشین در روستا وهم چنین دوغ ابادیهای ساکن در فیض اباد وتربت مبلغ پنجاه هزار تومان اخذ گردد تا در راستای ادامه خدمات رسانی به اهالی وقفه ای ایجاد نگردد .

با افتخار اعلام میکنیم که دوغ اباد تنهای روستای شهرستان است که خودیاری وکمک های خیرین بیشتر از اعتبارات دولتی بوده است که نسبت به این کمک ها میتوان گفت از سوی مسئولین کم لطفی شده است .انشاله در اینده جهت اطلاع عزیزان اطلاعات بیشتری از درامدها وهزینه ها در پروژه های مختلف در اختیار عزیزان قرار خواهیم داد