هشتاد هزار کیلو پیاز زعفران برای کشاورزان کابل
توزیع پیاز زعفران بین کشاورزان افغان

هشتاد هزار کیلو پیاز زعفران برای کشاورزان کابل

(متن از سایت زراعت افغانستان )

وزارت زراعت 80 هزار کیلو گرام پیاز زعفران را در 14 ولسوالی  ولایت کابل برای ترویج کشت این نبات در اختیار دهاقین قرار داد.

رئیس زراعت ولایت کابل می گوید امسال بخاطر ترویج کشت زعفران، جلوگیری از کشت کوکناروتقویۀ اقتصاد کشاورزان در ولسوالیهای 14 گانه ولایت کابل، پیاز زعفران به گونه آزمایشی توزیع شد. وی افزود  در حال حاضر محصول زعفران در بازارهاي جهاني از ارزش خوبي برخوردار مي‏باشد و اگر دهقانان ولايت کابل  به كشت اين نبات روي آورند، پول خوبي را از حاصل اين نبات به دست خواهند آورد وشاید دیگر هيچ دهقاني كوكنار کشت نکند.

رئیس زراعت کابل از توزیع 9600 کیلو گرام زعفران در سال گذشته در 14 ولسوالی ولایت کابل نیزیاد نموده، تأکید نمود که سال گذشته  کشت زعفران حاصلات خوبی  در قبال داشت.

 زعفران از محصولات عمده درکشور است که درسال های پسین توجه کشاورزان را بیشتر به خود جلب نمود .این نبات با حاصل دهی فراوان و با کیفیت سبب شد تا از آن به عنوان بدیل خشخاش و یک شیوه مبارزه با مواد مخدر استفاده شود . زعفران افغانستان درحال حاضر از محبوبیت خوبی درداخل و خارج کشور برخوردار است.

وزارت زراعت با توجه ویژه وجدی که برای زرع این محصول وگسترش آن به تمام مناطق افغانستان دارد زمینه های بهتر گسترش زعفران را به دهقانان سراسر کشور مساعد نموده است.

منبع خبر : http://mail.gov.af/en/news/23198