نوغان داران دوغ آبادی نقره داغ شدند
یکی از نوغان داران در حال دور ریختن دست رنج بی ثمر

نوغان داران دوغ آبادی نقره داغ شدند

نوغان داران دوغ آباد نقره داغ شدند ، کرم های ابریشمی که به پیله نرفتند

ضرر مالی نوغان داران دوغ آبادی باید جبران شود ،

نوغان داران ناراحتند که این گونه زحمتشان به باد رفته است

مسئولان اقدامی انجام دهند

2 نظر

  1. باعث تاسف هستش ……

  2. لینک کانال تلگرامی دوغ آباد
    https://telegram.me/dooghabad
    https://telegram.me/dooghabad