قطع درختان ، جرم و مشمول مجازات حبس است

چند سالی است که نعمت گاز به دوغ آباد آمده و تمام پخت و پز با گاز انجام می شود و در این شرایط لزومی ندارد که از چوب درختان سبز استفاده شود.در حال حاضر دوغ آباد دو نانوایی دارد که کیفیت نان هر دو خوب است و دلیلی ندارد که افراد از چوب درختان سبز برای پخت نان استفاده کنند.متاسفانه افرادی ناآگاه با قطع درختان قدیمی و کهنسال توت باعث نابودی طبیعت دوغ آباد می شوند.از مسئولان و مردم تقاضا داریم که با این افراد برخورد کنند و از قطع کردن درختان توسط این افراد ، جلوگیری کنند.اگر این روند ادامه پیدا کند ، تا چند سال دیگر شاهد کویری در اطراف دوغ آباد خواهیم بود.قابل توجه متخلفانی که درختان را قطع می کنند : قطع درختان ، جرم و مشمول مجازات حبس است.

قانون مجازات اسلامی و موضوع قطع اشجار
به طور اختصاصی و مشخص ماده 686 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، مصوب 1375 به موضوع قطع درختان و بویژه حمایت از مقاد قانون گسترش فضای سبز اخیرالذکر پرداخته است لذا به همین منظور پس از ذکر عبارت ماده 686 قانون تعزیرات به بحث و بررسی و حسب مورد تحلیل این ماده به عنوان یکی از ضمانت اجراهای مهم در زمینه از بین بردن درختان می پردازیم؛ «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».
1- رکن مادی جرم: عنصر مادی جرم موضوع ماده 686 عبارت است از قطع و یا از بین بردن درختان موضوع قانون گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت که از طریق اتلاف یا تسبیب تحقق می‌یابد.
قطع درخت به صورت عمل مثبت حادث می‌شود در صورتی که از بین بردن درخت بعضاً با فعل منفی (ترک فعل) هم انجام می‌گیرد مثلاً صاحب درخت تعمداً از آب دادن خودداری کند تا درخت خشک شود.
تسبیب در قطع درخت آن است که شخصی به فرد دیگری دستور قطع و بردن درخت را دهد ولی تسبیب در از بین بردن درخت مانند آن است که کسی موادی مانند روغن یا سم را به طور عمدی و عالما زیر درختی ریخته تا آن درخت خشک و بی مصرف شود. از بین بردن هم در بعد عین است و هم منفعت، بنابراین تنها با سوزاندن یا کندن واقع نمی‌شود بلکه اگر درختی خشکانده شود یا شادابی و سرسبزی اش را از بین ببرند در این صورت نیز شامل این ماده قانون مجازات اسلامی می‌شود.
2- عنصر معنوی جرم: عنصر روانی جرم مذکور، سوءنیت عام است. همین اندازه که فاعل این جرم علم داشته باشد درختی را که قطع یا از بین می‌برد به فضای سبز تعلق دارد و تعمداً این عمل را مرتکب شود این عمل جرم به شمار می‌رود و قصد اضرار به فضای سبز یا بدست آوردن سود و فایده، سوء نیت خاص برای این جرم نمی‌باشد.

یک نظر

  1. لطفاً قانون گسترش فضای سبز را تحلیل کنید و قوانین مشابه زیادی که به وضع مجازات برای قطع درخت پرداخته اند که بنده را دچار سردرگمی کرده اند غیر از قانون مجازات و قانون گسترش

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*