عکس های ارسالی ازشَوچیلَ (شب یلدا)هم ولایتی های عزیز

عکس های ارسالی ازشَوچیلَ (شب یلدا)هم ولایتی های عزیز

عکس های ارسالی ازشَوچیلَ (شب یلدای)هم ولایتی های عزیز مقیم دوغ آبادو…

 

ارسالی:ازهم ولایتی های مقیم دوغ آباد

photo_2016-10-07_15-45-46

ارسالی:ازهم ولایتی های دانشجو دردانشگاه گناباد

photo_2016-10-07_15-44-40

ارسالی:ازآقای حامدطاهری هم ولایتی عزیز مقیم مشهد

photo_2016-10-07_15-43-56

ارسالی:ازکاظم آقای سلیمانی هم ولایتی عزیز مقیم مشهد

photo_2016-10-07_15-44-49

ارسالی:از هم ولایتی عزیز مقیم دوغ آباد
(مراسم شب یلدای دانش آموزان کلاس اولی در مدرسه شهیدساعدی)

photo_2016-10-07_15-44-29

ارسالی:ازآقای رضاطالبی نیا هم ولایتی عزیز

photo_2016-10-07_15-44-35

ارسالی:ازهم ولایتی عزیزسرکار
خانوم قلعه نوی مقیم مشهد

photo_2016-10-07_16-06-16

ارسالی:ازهم ولایتی عزیزمحمدآقای گشایشی
(کف زنی صادق آقای گشایشی درشب چله)

photo_2016-10-07_16-00-53

ارسالی:ازسرکار خانوم سلطانی هم ولایتی عزیز مقیم مشهدسرکلاس درسشان
(سفره ی شب چله در سرکلاس درسشان)

photo_2016-10-07_15-44-22

ارسالی:ازهم ولایتی عزیز

photo_2016-10-07_15-45-00

ارسالی:ازهم ولایتی عزیز

photo_2016-10-07_15-45-32

ارسالی:ازهم ولایتی عزیز

photo_2016-10-07_16-39-49