عملیات آسفالت کوچه دَلاکو

عملیات آسفالت کوچه دَلاکو

اجرای عملیات آسفالت ازمسیرکوچه صیحه به هیئت ابولفضلی وازمسیرهیئت ابولفضلی به کوچه دلاکو

نویسنده:جعفرپورعباس

 

photo_2016-07-17_16-05-23

photo_2016-07-17_16-04-45

photo_2016-07-17_16-10-40