ضرب المثل

ضرب المثل

Kharer be dumbesh meshnasa , gover be shakhesh

خرر به دومبش مشنسه ، گور به شاخش . ( اشاره به افراد ظاهر بین و سطحی نگر)

Pembe duz , dast var rishesh mekshah

پمبه دوز ، دست ور ریشش مکشه . ( اشاره افرادی که به خود شک دارند و از خود نا خاطر جمع هستند.)

Mush de kaseye adam vesvasok mofta.

موش د کسه ی ادم وسوسک مفته. ( هر چه آدم ، کار را سخت بگیره و وسواس داشته باشد ، در کارهایش بیشتر دچار مشکل می شود.)

Chi ove de joy kidah .

چی اوه د جوی کیده . ( تسلط داشتن بر طرف مقابل ، بیشتر در روابط دختر پسرهای تازه ازدواج کرده اند ، کاربرد دارد.)

Kelim de mushtom , khanamde pushtom.

کلیم د موشتم ، خنم د پوشتم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*