زاچ آب

آبهای حساس پیاز زعفران

1) گل آب ( برای راحت بالا آمدن گل )

2) زاچ آب ( جهت تقویت گیاه )

3) زرد آب ( برای چروکیده نشدن پیاز )

به آبياري دوّم يعني پس از پايان گل، «زاج آب » يا «زاچ آب» مي گويند. زاج يا زاچ، در خراسان به معناي زاووست. چون بوته هاي زعفران هم تازه از گل دهي فارغ شده اند. به آنها كلمه زاچ اطلاق مي شود. همان گونه كه در فصل بهار كه هنگام رويش گياهان از زمين است مي گويند: « زمين زاچ است ». و يا به درخت ميوه اي كه شكوفه هايش تازه به ميوه نشسته، مي گويند: « درخت زاچ است» …

پس از زاج آب، ديگر با مزرعه زعفران، كاري ندارند. فقط بايد آن را وجين كنند. در پاييز و زمستان باران و برف روي برگهاي زعفران مي بارد. برگها تر و تازه و شاداب يم شوند. در طول همين چند ماه سردي هواست كه پيازهاي نو توليد و پيازهاي قبلي نيز بزگتر مي شوند. بطوري كه در سال دهم يك پياز كشت شده با زادگانش (پازچه هايش) به بيش از پنجاه پياز بالغ يم شود، كه دور پياز مادر قرار دارند.

در ارديبهشت، كم كم برگهاي زعفران زرد مي شود. در اين وقت، زعفرانكاران برگها را درو مي كنند و براي خوراك زمستاني گوسفند و گاو در انبار نگه مي دارند. از اين وقت تا پاييز، مزرعه زعفران بظاهر خشك و خالي است. و مانند زميني باير و بي حاصل به نظر مي رسد.

در سالهاي بعد، بسته به آب و هواي محل، در ماه مهر يا آبان مزرعه را آبياري مي كنند، سپس كمي كود حيواني در روي زمين مي پاشند و پس از دو سه روز كه كمي خشك شد و امكان زيرورو كردن بود بطوري كه پيازها صدمه نبينند، يعني به عمق شش تا هفت سانتي متر سله شكني مي كنند. سله شكني دو فايده دارد:

نخست آن كه كود و خاك مزرعه مخلوط مي شود.

دوّم اين كه خاك روي زمين كه نزديك شش ماه زير فشار رفت و آمد اشخاص و حيوانات كوبيده شده و بر اثر آبياري، آبرفتها لايه اي ته نشني گرديده است، سُست و براي رويش دوباره گلها و برگهاي زعفران، آماده مي شود و براي فعاّليت و رويش هر چه بهتر گياه مناسب مي شود. سله شكني، وجين و كودپاشي همه ساله بايد انجام شود.

پس از هشت تاده  سال به علّت تكثير همه ساله پيازها، به جاي آنها تنگ مي شود. در چنان وضعيّتي فشردگي پيازها به حدي مي رسد كه امكان بالندگي و رويش طبيعي آنها رو به كاهش مي گذارد. در اين وقت است كه بايد زمين ديگري آماده كرد و پيازها را به آنجا منتقل نمود. سال اول كاشت و سال آخر، مزرعه كمترين محصول را خواهد داشت. اما در سال آخر يك در آمد جنبي زعفرانكار، فروش مقدار قابل توجهي پيازهاي اضافي مي باشد، كه هنگام جابجايي آنها به دست مي آيد.

منبع : http://www.fruit.ir

یک نظر

  1. غضنفر ناظمیان

    با سلام ممنون ازمطا لب زیبا ومفیدتون خیلی استفاده کردم