دشت دانیال دوغ آباد مه ولات

دشت دانیال دوغ آباد مه ولات

دشت دانیال دوغ آباد مه ولات

دشت دانيال دوغ آباد مه ولات

این دشت وسیع دارای آبادی و قناتی است که پشت کوه اسفره دوغ آباد قرار دارد و به علت دارا بودن آب کافی، کشاورزان به کشت و زرع در این منطقه مشغولند. بنابر اقوال نام این دشت بدان سبب است که دانیال نبی مامور آب دهی و پاکی آن بوده است و همچنین واژه اسفره به الهه بزرگ آب آناهیتا که یاری دهنده زنان در مذهب زرتشت بوده اطلاق می گردید.

منبع : سایت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان ( http://razavi-chto.ir )