حرف ن و

حرف ن و
ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات
1 ورجیکیه varjikkiah پریدن
2 ورچوپه varchoppah برعکس
3 وکوی vakoy چپه کردن ظرف
4 ورخوی varkhoy عصبانی
5 واخچروندن vakhcherondan فشردن لباس برای آبکشی
6 وخه vakhe پاشو
7 ورزمی var zemi بر زمین
8 ورهم ملیه varham maliyah ناراحت بودن
9 ورقلمبیه var gholombiah آماس کرده
10 وخت vakht وقت
11 ورسر میه varsar miah دیده میشود
12 ورشر varshor شوراندن
13 ور موخت var mukht بر عهده
14 وخز vakhez بلند شو
15 نشوی nashoy کثیف
16 نک nak گاز زدن
17 نماشم nomashom سر شب
18 نیم زی nim zey نامزد
19 نخ ریش nokh rish غذایی با نان
20 نیم تنه nim tenah کت
21 نهلی nahli تشک
22 نهلی چه nahli chah تشک کوچک
23 نهق nahagh بزرگ
24 نمیوم nemayom نمی خواهم
25 نو nu نان
26 نچ noch نه
27 نسق nesagh سختی
28 نیه niyah نیست
29 نخله nekhalah خراب
30 نار nar انار

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*