حرف ن و

(1 votes, average: 5٫00 out of 5)
Loading...
حرف ن و
ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات
۱ ورجیکیه varjikkiah پریدن
۲ ورچوپه varchoppah برعکس
۳ وکوی vakoy چپه کردن ظرف
۴ ورخوی varkhoy عصبانی
۵ واخچروندن vakhcherondan فشردن لباس برای آبکشی
۶ وخه vakhe پاشو
۷ ورزمی var zemi بر زمین
۸ ورهم ملیه varham maliyah ناراحت بودن
۹ ورقلمبیه var gholombiah آماس کرده
۱۰ وخت vakht وقت
۱۱ ورسر میه varsar miah دیده میشود
۱۲ ورشر varshor شوراندن
۱۳ ور موخت var mukht بر عهده
۱۴ وخز vakhez بلند شو
۱۵ نشوی nashoy کثیف
۱۶ نک nak گاز زدن
۱۷ نماشم nomashom سر شب
۱۸ نیم زی nim zey نامزد
۱۹ نخ ریش nokh rish غذایی با نان
۲۰ نیم تنه nim tenah کت
۲۱ نهلی nahli تشک
۲۲ نهلی چه nahli chah تشک کوچک
۲۳ نهق nahagh بزرگ
۲۴ نمیوم nemayom نمی خواهم
۲۵ نو nu نان
۲۶ نچ noch نه
۲۷ نسق nesagh سختی
۲۸ نیه niyah نیست
۲۹ نخله nekhalah خراب
۳۰ نار nar انار

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*