حرف م

حرف م
ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات
1 مونج munj زنبور
2 مجوه mejevah می جود
3 مشکوله moshkola مشک دوغ
4 مه mah بگیر
5 موجمعه mojmeah سینی بزرگ
6 میه lekh kavsh می خواهد
7 مورده murdah مرده
8 مو mo من
9 میه miah میاید
10 موخ موخه mukh mokhah وادار شدن
11 متوه metavah می تابد
12 مسوه masavah ساییده شدن
13 منک monnok دیر فهم
14 مخطی mokhti عهده
15 مزق mezagh قورباغه
16 مسکه meskah کره گوسپند
17 مسک mossok دیر حاضری
18 ملومبنه molombanah می خورد
19 ملومبه molombah تکان می خورد
20 مجومبه mogumbah جنبش دارد
21 متمبه motombah ریزش آوار
22 ملوچه moluchchah میک زدن
23 ملسه melesah لیس زدن
24 مقله moghollah می جوشد
25 مکنه mekennah کندن از جا
26 مکوه mokovvah کوبیدن
27 مشله mashalah داس
28 مولک mulk عدس مخصوص
29 میل رفتم mil raftom ترسیدم
30 منم manom انجام می دهم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*