حرف م

(No Ratings Yet)
Loading...
حرف م
ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات
۱ مونج munj زنبور
۲ مجوه mejevah می جود
۳ مشکوله moshkola مشک دوغ
۴ مه mah بگیر
۵ موجمعه mojmeah سینی بزرگ
۶ میه lekh kavsh می خواهد
۷ مورده murdah مرده
۸ مو mo من
۹ میه miah میاید
۱۰ موخ موخه mukh mokhah وادار شدن
۱۱ متوه metavah می تابد
۱۲ مسوه masavah ساییده شدن
۱۳ منک monnok دیر فهم
۱۴ مخطی mokhti عهده
۱۵ مزق mezagh قورباغه
۱۶ مسکه meskah کره گوسپند
۱۷ مسک mossok دیر حاضری
۱۸ ملومبنه molombanah می خورد
۱۹ ملومبه molombah تکان می خورد
۲۰ مجومبه mogumbah جنبش دارد
۲۱ متمبه motombah ریزش آوار
۲۲ ملوچه moluchchah میک زدن
۲۳ ملسه melesah لیس زدن
۲۴ مقله moghollah می جوشد
۲۵ مکنه mekennah کندن از جا
۲۶ مکوه mokovvah کوبیدن
۲۷ مشله mashalah داس
۲۸ مولک mulk عدس مخصوص
۲۹ میل رفتم mil raftom ترسیدم
۳۰ منم manom انجام می دهم

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*