حرف س

حرف س
ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات
1 ساباد sabad سایه و باد
2 سرسقط ser seghat کله و پاچه
3 سوب نی sobni سمنو
4 سینه ریز sine rez گردنبند
5 سیند sind ناخلف
6 سنقوره songhorah جوجه تیغی بزرگ
7 سفچه sefcha خربزه کال
8 سر سنگی ser sengi ناراحت بودن
9 سیرده sirda منجمد شده
10 سول sol ترشیده
11 سفتقوی sefto ghoi سبدبزرگ قوی
12 سقل کیده seghl kidah مریض شده چیزی اذیتش کرده
13 سمروق semarogh قارچ میدانی
14 سووی sovoy کوزه
15 سله sellah سبد
16 سور sever تیز ، زیرک
17 سوییه saviyah ساییده
18 سوزی sovzi سبزی
19 سیندل کو sindal ko جوجه ی پرنده
20 سبنج sebang اسپند
21 سرتن sertan اندازه
22 سوسیلینگ susiling دم جنبانک
23 سرگوی sergoy سرگین
24 سر ser سیر
25
26
27
28
29
30

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*