حرف الف

حرف الف
ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات
1 او ov آب
2 او زیپو ov zipov غذای کم چرب یا چایی کم رنگ
3 اَستقو astegho استخوان
4 اوسنه ovsanah افسانه
5 الا حیده عمدی
6 akhkok چغاله بادام
7 اشتوکی ishtovki با عجله عجله داشتن برای انجام کاری
8 اینه inah این
9 اتش> atash آتش
اشکاف askaf کمد
11 ایمروز imroz امروز
12 ایله ilah ول
13 اوپشو ovpasho آب پاشی
14 اوجری ovjari دوش گرفتن
15 اقزر eghzer اینقدر
16 اختلات akhtelat صحبت کردن
17 اندرو andru داخل
18 امه amah آمد
19 استیه astitah ایستاده
20 اوگوشت ovgosht آبگوشت
21 آغال aghal لانه ی پرندگان
22 او دوزدک ov duzdak نوعی حشره
23 الیش alish عوض
24 افتو aftov آفتاب
25 انبز anbez کود گندم
26 القوشتک alghushtak بشکون زدن
27 اوکه okkah او
28 اهک ohok حرف تعجب
29 او گردو ov gordu ملاقه بزرگ
30 او قوروت ov ghorut قره قوروت
30
30
30
30

یک نظر

  1. جالب بود ممنمون ننننننننننننننننننن

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*