حرف الف

(3 votes, average: 4٫67 out of 5)
Loading...
حرف الف
ردیف کلمه یا اصطلاح Transliteration معنی توضیحات
۱ او ov آب
۲ او زیپو ov zipov غذای کم چرب یا چایی کم رنگ
۳ اَستقو astegho استخوان
۴ اوسنه ovsanah افسانه
۵ الا حیده عمدی
۶ akhkok چغاله بادام
۷ اشتوکی ishtovki با عجله عجله داشتن برای انجام کاری
۸ اینه inah این
۹ اتش> atash آتش
اشکاف askaf کمد
۱۱ ایمروز imroz امروز
۱۲ ایله ilah ول
۱۳ اوپشو ovpasho آب پاشی
۱۴ اوجری ovjari دوش گرفتن
۱۵ اقزر eghzer اینقدر
۱۶ اختلات akhtelat صحبت کردن
۱۷ اندرو andru داخل
۱۸ امه amah آمد
۱۹ استیه astitah ایستاده
۲۰ اوگوشت ovgosht آبگوشت
۲۱ آغال aghal لانه ی پرندگان
۲۲ او دوزدک ov duzdak نوعی حشره
۲۳ الیش alish عوض
۲۴ افتو aftov آفتاب
۲۵ انبز anbez کود گندم
۲۶ القوشتک alghushtak بشکون زدن
۲۷ اوکه okkah او
۲۸ اهک ohok حرف تعجب
۲۹ او گردو ov gordu ملاقه بزرگ
۳۰ او قوروت ov ghorut قره قوروت
۳۰
۳۰
۳۰
۳۰

یک نظر

  1. جالب بود ممنمون ننننننننننننننننننن

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*