تسلیت

درگذشت محمدعلی کریمی و علی فلاح را به خانواده های محترم این عزیزان تسلیت عرض می نماییم.

مرحوم علی فلاح از دوغ آبادی مقیم شهر کاشان بوده اند و در آنجا به خاک سپرده شدند.

برای شادی روح این عزیزان صلواتی عنایت فرمایید.