بارش برف 15بهمن 95 دوغ آباد راسفیدپوش کرد

بارش برف 15بهمن 95 دوغ آباد راسفیدپوش کرد

بارش برف مورخ 15بهمن 95 دوغ آباد را سفید پوش کرد:

DSC02494

DSC02496

DSC02497

DSC02502

DSC02509

DSC02519

DSC02523

16 بهمن یک روز بعد از ریزش بارش برف:

تقدیر وتشکر از اداره ی محترم راهسازی

DSC02539

DSC02545

DSC02546

DSC02549

DSC02557

photo_2017-02-17_20-54-37