اهل و بجا بودنت مهم است

تاريخ تولدت مهم نيست، تاريخ “تبلـــورت” مهم است …!
اهل کجا بودنت مهم نيست ، “اهــل و بـجـا” بودنت مهم است …!
منطقه زندگيت مهم نيست ، “منطــق زنـدگـيت” مهم است …!
و گذشته ي زندگيت مهم نيست ؛

امــروزت مهم است که از چه گــذشتـه اي و چه چيزي براي فــرداهايت ميسازي..

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*