آغاز فصل برداشت گل زعفران در دوغ آباد

زعفران دوغ آباد

زعفران دوغ آباد

چند روزی است که جمع آوری گل زعفران در دوغ آباد شروع شده است.گل دهی اول از سمت زمین هایی شروع می شود که در سمت جینگ کوه و با آب کوه آبیاری شده اند و بعد آن زمین های گوشکوه و پی ساباد و در آخر زمین های مفت آباد گل می دهند.ان شاءالله کشاورزان دوغ آبادی سال زراعی خوبی داشته باشند و محصول خوبی را برداشت کنند.

یک نظر

  1. سلام هم ولایتیهای گرامی هر روزتان گلباران خداقوتتان بدهد
    یادش بخیر چه شور حالی دارد همهمه صبحگاهی وچه صفایی
    داردبه بار نشستن خستگی روزانه در غروب بازارگل فروشی
    خداوند برکت به مال وجانتان بدهد از کار خیر غافل نشوید
    من الله توفیق